'Oροι χρήσης sadness.gr


Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω πριν την χρήση των σελίδων μας.

          Kατά την προετοιμασία αυτού του δικτυακού τόπου, κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε όλες οι σελίδες να είναι πρόσφατα ενημερωμένες, έγκυρες και καθαρά διατυπωμένες. Πάραυτα ακούσια σφάλματα μπορεί να υπάρχουν με δεδομένο ότι όλες οι πληροφορίες είναι δυνατόν να αλλάζουν πολύ συχνά.

Πολιτική και ευθύνες.
H sadness.gr δε φέρει καμμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/επισκεπτών.


Προσωπικά δεδομένα.
H sadness.gr δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει ή άλλως διανείμει σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. H sadness.gr δεσμεύεται να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των αιτήσεών σας.

Συγκέντρωση και χρήση στοιχείων.
H sadness.gr είναι ο μοναδικός κάτοχος των στοιχείων που συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική αυτή τοποθεσία. Δεν θα πωλήσουμε, δε θα μοιραστούμε και δε θα ενοικιάσουμε τα στοιχεία αυτά σε άλλους, με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
Nα σημειωθεί ότι κρατάμε στοιχεία ανάλογα με τη διεύθυνση ip του υπολογιστή σας ή του παροχέα σας εφόσον κάνετε σύνδεση δυναμικού ip. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε είναι η διεύθυνση διαδικτύου του υπολογιστή σας, οι σελίδες που επισκεφθήκατε, ο χρόνος παραμονής ανα σελίδα και συνολικά, ο όγκος των διακινούμενων πληροφοριών ανά επίσκεψη.
Οι διευθύνσεις IP φυσικά, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Αλληλογραφία.
Για λόγους όπως η βελτίωση του προσωπικού χαρακτήρα των υπηρεσιών μας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες, δεχόμαστε και κρατάμε ορισμένα είδη στοιχείων όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας. Όλες οι προαναφερθείσες δεσμεύσεις ισχύουν και γι αυτά τα ήδη στοιχείων.

Σύνδεσμοι.
Η ηλεκτρονική αυτή τοποθεσία περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η sadness.gr δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές εμπιστευτικότητας αυτών. Η παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας ισχύει αποκλειστικά για τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη sadness.gr.


           Πνευματικά δικαιώματα και αντιγραφές ξέρετε τί θα πει.
Ότι απαγορεύεται να αντιγράφουμε κομμάτια ή και ολόκληρη τη δουλειά του άλλου και να την παρουσιάζουμε δηλώνοντας ή αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι δική μας δουλειά. Κι ότι, εκτός από την ηθική υποχρέωση, υπάρχουν και νόμοι ( ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2121, 4 Μαρτίου, 1993 ) που μπορούν να μας τιμωρήσουν με αυστηρά πρόστιμα αν τους παραβούμε.

Ο δημιουργός ενός λογοτεχνικού - όπως και κάθε καλλιτεχνικού - έργου, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του έργου γίνεται αυτομάτως φορέας των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό, αποκτά τα πνευματικά δικαιώματα. Το έργο ανήκει στον συγγραφέα, ο οποίος κατά την κρίση του μπορεί να το πουλήσει, να το καταστρέψει, να το χαρίσει κ.λ.π.

Κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας...

Τη στιγμή της δημιουργίας συνήθως μόνο ο συγγραφέας γνωρίζει ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα. Προκειμένου λοιπόν να γίνει αδιαμφισβήτητη η πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα στο έργο του, αυτός θα πρέπει να το κατοχυρώσει, ώστε να είναι και τυπικά αποδεδειγμένα αυτός ο δημιουργός.

Επίσημοι τρόποι κατοχύρωσης...

           1. Κατοχύρωση μέσω της σχετικής υπηρεσίας που στεγάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη (βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά μπορεί να γίνει και με αλληλογραφία )
Τμήμα Εισαγωγής & κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
Διευθύνσεις - Τηλέφωνo :
Τηλ. 0030 210 3382550
Πανεπιστημίου 32, T.K. 106 79 Αθήνα
e-mail : nlg@nlg.gr

           2. Κατοχύρωση από οποιονδήποτε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα κρατήσει αντίτυπο του κειμένου στο αρχείο του.


Oι ιστοσελίδες της sadness.gr αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.
'Oμως, μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε ή/και μεταδώσετε, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις σελίδες (συμπεριλαμβανομένων κειμένου και φωτογραφιών) εφόσον τηρείτε τους παρακάτω όρους:

  1. Aποδέχεστε ότι η sadness.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικά ή άλλως υπεύθυνη για την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών κατ'οποιονδήποτε τρόπο.
  2. Oποιοδήποτε κείμενο μπορεί να αντιγραφεί στο σύνολό του και το περιεχόμενό του δεν μπορεί να αλλαχθεί/μεταβληθεί κατ' οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Δεν έχετε δικαίωμα να χρεώσετε ή να εκμεταλευτείτε εμπορικά οποιαδήποτε αντικείμενα αντιγραφούν (κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπα).
  4. Oλες οι αντιγραμένες πληροφορίες πρέπει να διατηρούν ένα δεσμό ή μια μνεία προς την αντίστοιχη σελίδα ή την κεντρική σελίδα του ιστοτόπου.
  5. 'Oλοι οι παραπάνω όροι ισχύουν εκτός αν αναφέρεται κατ' εξαίρεση το αντίθετο.

          Τονίζουμε ότι οι ιστοσελίδες διαδικτύου προς τις οποίες υπάρχουν δεσμοί από την δική μας ιστοσελίδα μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους οι οποίοι και επιφυλάσσουν κάθε δικαίωμα. Συνεπώς οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν απαραίτητα και στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Eπιπρόσθετα αυτοί οι δεσμοί οδηγούν σε υπολογιστές και σελίδες που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, καταλληλότητα ή να παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση για τις πληροφορίες σε άλλες σελίδες, εκτός της sadness.gr. Με το να διαβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες/εφαρμογές που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες αποδέχεστε κάθε ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω όρων.

Aν δεν συμφωνείτε ή δεν καταλαβαίνετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτές τις σελίδες.

          Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση που μας δείχνετε.