έμβλημα sadness.gr
sadness.gr || Ναυκρατη
Ανάδρομος τίτλος
Πάλι χρησμούς ζητάμε στους Δελφούς
σε Πυθίες νεκρές,
απαγχονισμένους μάντεις.
Λοξοδρόμησαν τα μάτια σου Λοξία,
και στέκεσαι βουβός κι αμίλητος,
δακρύζοντας σαν βλέπεις τα παλιά σου μεγαλεία
στων σκονισμένων ιερών σου τη συνήθεια..
Ετούτη γη, Απόλλωνα, δεν είναι για θεούς
Ούτε για ήρωες..
φύγε μακριά..
τον εαυτό σου σώσε..

‘Ούτε για ήρωες..’


Ν.Β. ‘ανάδρομος κύκλος-Ανάδρομος τίτλος’<<προηγούμενο<<    ||περιεχόμενα||    >>επόμενο>>
(c) 2003 - 2004 Ναυκρατη, all rights reserved