έμβλημα sadness.gr
sadness.gr || Ναυκρατη
Idaeos summa cum margine colles
Στων τρένων τους σταθμούς και τα λιμάνια
σαν το βλέμμα αγκαλιάζει για στέρνη φορά τη μορφή…
Σαν γυρίσεις πίσω και κοιτάξεις,
εκείνο το τελευταίο οπτικό αγκάλιασμα,
παραμένει σαν υπόσχεση..
Τίτλος:
Παραφράζοντας τα fragmenta του Ραβιρίου


<<προηγούμενο<<    ||περιεχόμενα||    >>επόμενο>>
(c) 2003 - 2004 Ναυκρατη, all rights reserved